side-area-logo
Kvalitet och känsla för råvaror

Kvalitet är ledordet i vår verksamhet och det genomsyrar allt arbete hos oss på Blekinge Delikatesser. Vi handleder och utbildar alla våra medarbetare inom alla positioner och tjänster så att kvalitetsarbetet prioriteras genom alla led och arbetsuppgifter. Alla våra medarbetare på kvalitetsavdelningen har en godkänd utbildning inom HACCP och alla våra nyanställda medarbetare utbildas av vår kvalitetschef. Detta för att alla ska följa samma högkvalitativa riktlinjer. 

Lokala råvaror är vår nyckelingrediens

Vi älskar lokala råvaror och försöker använda oss av lokala och svenska råvaror så ofta vi kan. Vi prioriterar aktivt lokala leverantörer och väljer dem med omsorg. Det gör vi för att kunna hålla en så hög kvalitet som möjligt på alla våra produkter samtidigt som vi tar ställning och försöker minska miljöpåverkan. Vid inköp av fisk- och skaldjursprodukter till vår produktion så väljer vi i första hand MSC-märkta råvaror. MSC märkningen är en av de kvalitetsstandarder som vi följer och väljer för högsta möjliga kvalitet och hållbara utveckling.

För att följa marknadstrenderna så arbetar vi aktivt för att i så stor mån som möjligt kunna erbjuda ekologiska produkter till alla våra kunder och vi har sedan 2015 varit certifierade för Ekologisk produktion enligt EU-ekologisk standard.

Matsäkerhet

Vi är väldigt stolta över den kvalitetsnivå vi håller på våra produkter. Vi har sedan 2011 varit certifierade utifrån den globala kvalitetsstandarden BRC. Vårt gedigna arbete inom kvalitet och att vi aldrig förbiser de höga krav vi har på oss själva har lett till att vi tillhör den övre nivån av kvalitetsmärkning enligt BRC-standarden. BRC beskriver hur man efter standardiserade arbetsmetoder systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i produktionen med syfte att producera säkra produkter för konsumenten. Vilket är en av de allra viktigaste aspekterna för oss i vårt ständiga kvalitetsarbete. 

Certifikat

BRC står för British Retail Consortium och har funnits sedan 1998.  Det är en GFSI (Global Food Safety Initiative) standard som tillämpas över hela världen, och fokuserar på livsmedelssäkerhet och GMP (Good Manufacturing Practice). BRC standarden består av sju huvudområden. Dessa är Högsta ledning, HACCP, Livsmedelssäkerhet & Kvalitetssystem, Anläggning, Produktkontroll, Processkontroll & Personal. Inom varje huvudområde finns ett antal specifika krav som man måste uppfylla.

Certifieringen granskas minst en gång om året av en auktoriserad revisor. Man kan uppnå ett betyg mellan AA och D. AA är det högsta och D är det grundläggande. HACCP är en central del i BRC och står för Hazard Analysis and Critical Control Points. Detta är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i produktionen med syfte att producera säkra produkter för konsumenten.